COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

TRUMANSBURG CSD

2015

TOMPKINS COUNTY

2015

ALL STUDENTS

PROFICIENT

128
37%
TOTAL TESTED: 342

LEVEL 1

111

32%

LEVEL 2

103

30%

LEVEL 3

96

28%

LEVEL 4

32

9%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

1,384
37%
TOTAL TESTED: 3,733

LEVEL 1

1,138

30%

LEVEL 2

1,211

32%

LEVEL 3

954

26%

LEVEL 4

430

12%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

72
44%
TOTAL TESTED: 163

LEVEL 1

38

23%

LEVEL 2

53

33%

LEVEL 3

52

32%

LEVEL 4

20

12%

FEMALE

PROFICIENT

761
42%
TOTAL TESTED: 1,798

LEVEL 1

473

26%

LEVEL 2

564

31%

LEVEL 3

498

28%

LEVEL 4

263

15%

MALE

PROFICIENT

56
31%
TOTAL TESTED: 179

LEVEL 1

73

41%

LEVEL 2

50

28%

LEVEL 3

44

25%

LEVEL 4

12

7%

MALE

PROFICIENT

623
32%
TOTAL TESTED: 1,935

LEVEL 1

665

34%

LEVEL 2

647

33%

LEVEL 3

456

24%

LEVEL 4

167

9%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

3
18%
TOTAL TESTED: 17

LEVEL 1

8

47%

LEVEL 2

6

35%

LEVEL 3

3

18%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

67
35%
TOTAL TESTED: 189

LEVEL 1

59

31%

LEVEL 2

63

33%

LEVEL 3

47

25%

LEVEL 4

20

11%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

3
27%
TOTAL TESTED: 11

LEVEL 1

2

18%

LEVEL 2

6

55%

LEVEL 3

3

27%

LEVEL 4

0

0%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

168
64%
TOTAL TESTED: 263

LEVEL 1

36

14%

LEVEL 2

59

22%

LEVEL 3

95

36%

LEVEL 4

73

28%

WHITE

PROFICIENT

118
40%
TOTAL TESTED: 295

LEVEL 1

88

30%

LEVEL 2

89

30%

LEVEL 3

88

30%

LEVEL 4

30

10%

WHITE

PROFICIENT

1,079
37%
TOTAL TESTED: 2,922

LEVEL 1

872

30%

LEVEL 2

971

33%

LEVEL 3

761

26%

LEVEL 4

318

11%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

30
14%
TOTAL TESTED: 215

LEVEL 1

119

55%

LEVEL 2

66

31%

LEVEL 3

21

10%

LEVEL 4

9

4%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

4
24%
TOTAL TESTED: 17

LEVEL 1

7

41%

LEVEL 2

6

35%

LEVEL 3

4

24%

LEVEL 4

0

0%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

37
28%
TOTAL TESTED: 133

LEVEL 1

50

38%

LEVEL 2

46

35%

LEVEL 3

27

20%

LEVEL 4

10

8%

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

128
46%
TOTAL TESTED: 281

LEVEL 1

56

20%

LEVEL 2

97

35%

LEVEL 3

96

34%

LEVEL 4

32

11%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

1,367
43%
TOTAL TESTED: 3,201

LEVEL 1

696

22%

LEVEL 2

1,138

36%

LEVEL 3

940

29%

LEVEL 4

427

13%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 61

LEVEL 1

55

90%

LEVEL 2

6

10%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

17
3%
TOTAL TESTED: 532

LEVEL 1

442

83%

LEVEL 2

73

14%

LEVEL 3

14

3%

LEVEL 4

3

1%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

1,375
38%
TOTAL TESTED: 3,663

LEVEL 1

1,105

30%

LEVEL 2

1,183

32%

LEVEL 3

945

26%

LEVEL 4

430

12%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

9
13%
TOTAL TESTED: 70

LEVEL 1

33

47%

LEVEL 2

28

40%

LEVEL 3

9

13%

LEVEL 4

0

0%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

100
43%
TOTAL TESTED: 231

LEVEL 1

52

23%

LEVEL 2

79

34%

LEVEL 3

74

32%

LEVEL 4

26

11%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

1,110
49%
TOTAL TESTED: 2,250

LEVEL 1

367

16%

LEVEL 2

773

34%

LEVEL 3

740

33%

LEVEL 4

370

16%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

28
25%
TOTAL TESTED: 111

LEVEL 1

59

53%

LEVEL 2

24

22%

LEVEL 3

22

20%

LEVEL 4

6

5%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

274
18%
TOTAL TESTED: 1,483

LEVEL 1

771

52%

LEVEL 2

438

30%

LEVEL 3

214

14%

LEVEL 4

60

4%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top