COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

AVOCA CENTRAL SCHOOL

2017

AVOCA CSD

2017

ALL STUDENTS

PROFICIENT

36
30%
TOTAL TESTED: 120

LEVEL 1

36

30%

LEVEL 2

48

40%

LEVEL 3

27

23%

LEVEL 4

9

8%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

36
29%
TOTAL TESTED: 126

LEVEL 1

41

33%

LEVEL 2

49

39%

LEVEL 3

27

21%

LEVEL 4

9

7%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

19
32%
TOTAL TESTED: 60

LEVEL 1

17

28%

LEVEL 2

24

40%

LEVEL 3

14

23%

LEVEL 4

5

8%

FEMALE

PROFICIENT

19
30%
TOTAL TESTED: 63

LEVEL 1

20

32%

LEVEL 2

24

38%

LEVEL 3

14

22%

LEVEL 4

5

8%

MALE

PROFICIENT

17
28%
TOTAL TESTED: 60

LEVEL 1

19

32%

LEVEL 2

24

40%

LEVEL 3

13

22%

LEVEL 4

4

7%

MALE

PROFICIENT

17
27%
TOTAL TESTED: 63

LEVEL 1

21

33%

LEVEL 2

25

40%

LEVEL 3

13

21%

LEVEL 4

4

6%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

36
32%
TOTAL TESTED: 113

LEVEL 1

34

30%

LEVEL 2

43

38%

LEVEL 3

27

24%

LEVEL 4

9

8%

WHITE

PROFICIENT

36
30%
TOTAL TESTED: 119

LEVEL 1

39

33%

LEVEL 2

44

37%

LEVEL 3

27

23%

LEVEL 4

9

8%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

35
34%
TOTAL TESTED: 104

LEVEL 1

27

26%

LEVEL 2

42

40%

LEVEL 3

26

25%

LEVEL 4

9

9%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

35
34%
TOTAL TESTED: 104

LEVEL 1

27

26%

LEVEL 2

42

40%

LEVEL 3

26

25%

LEVEL 4

9

9%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

1
6%
TOTAL TESTED: 16

LEVEL 1

9

56%

LEVEL 2

6

38%

LEVEL 3

1

6%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

1
5%
TOTAL TESTED: 22

LEVEL 1

14

64%

LEVEL 2

7

32%

LEVEL 3

1

5%

LEVEL 4

0

0%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

19
41%
TOTAL TESTED: 46

LEVEL 1

12

26%

LEVEL 2

15

33%

LEVEL 3

13

28%

LEVEL 4

6

13%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

19
37%
TOTAL TESTED: 51

LEVEL 1

16

31%

LEVEL 2

16

31%

LEVEL 3

13

25%

LEVEL 4

6

12%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

17
23%
TOTAL TESTED: 74

LEVEL 1

24

32%

LEVEL 2

33

45%

LEVEL 3

14

19%

LEVEL 4

3

4%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

17
23%
TOTAL TESTED: 75

LEVEL 1

25

33%

LEVEL 2

33

44%

LEVEL 3

14

19%

LEVEL 4

3

4%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top