COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

HARTS HILL SCHOOL

2014

WHITESBORO CSD

2014

ALL STUDENTS

PROFICIENT

86
48%
TOTAL TESTED: 178

LEVEL 1

25

14%

LEVEL 2

67

38%

LEVEL 3

60

34%

LEVEL 4

26

15%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

522
37%
TOTAL TESTED: 1,408

LEVEL 1

284

20%

LEVEL 2

602

43%

LEVEL 3

387

27%

LEVEL 4

135

10%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

52
58%
TOTAL TESTED: 90

LEVEL 1

11

12%

LEVEL 2

27

30%

LEVEL 3

34

38%

LEVEL 4

18

20%

FEMALE

PROFICIENT

318
47%
TOTAL TESTED: 681

LEVEL 1

99

15%

LEVEL 2

264

39%

LEVEL 3

232

34%

LEVEL 4

86

13%

MALE

PROFICIENT

34
39%
TOTAL TESTED: 88

LEVEL 1

14

16%

LEVEL 2

40

45%

LEVEL 3

26

30%

LEVEL 4

8

9%

MALE

PROFICIENT

204
28%
TOTAL TESTED: 727

LEVEL 1

185

25%

LEVEL 2

338

46%

LEVEL 3

155

21%

LEVEL 4

49

7%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MULTIRACIAL

PROFICIENT

7
27%
TOTAL TESTED: 26

LEVEL 1

12

46%

LEVEL 2

7

27%

LEVEL 3

5

19%

LEVEL 4

2

8%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

9
35%
TOTAL TESTED: 26

LEVEL 1

6

23%

LEVEL 2

11

42%

LEVEL 3

5

19%

LEVEL 4

4

15%

WHITE

PROFICIENT

84
49%
TOTAL TESTED: 173

LEVEL 1

24

14%

LEVEL 2

65

38%

LEVEL 3

59

34%

LEVEL 4

25

14%

WHITE

PROFICIENT

499
38%
TOTAL TESTED: 1,324

LEVEL 1

256

19%

LEVEL 2

569

43%

LEVEL 3

370

28%

LEVEL 4

129

10%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

1
8%
TOTAL TESTED: 13

LEVEL 1

6

46%

LEVEL 2

6

46%

LEVEL 3

1

8%

LEVEL 4

0

0%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

6
32%
TOTAL TESTED: 19

LEVEL 1

4

21%

LEVEL 2

9

47%

LEVEL 3

6

32%

LEVEL 4

0

0%

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

85
58%
TOTAL TESTED: 147

LEVEL 1

7

5%

LEVEL 2

55

37%

LEVEL 3

59

40%

LEVEL 4

26

18%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

509
44%
TOTAL TESTED: 1,157

LEVEL 1

127

11%

LEVEL 2

521

45%

LEVEL 3

374

32%

LEVEL 4

135

12%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

1
3%
TOTAL TESTED: 31

LEVEL 1

18

58%

LEVEL 2

12

39%

LEVEL 3

1

3%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

13
5%
TOTAL TESTED: 251

LEVEL 1

157

63%

LEVEL 2

81

32%

LEVEL 3

13

5%

LEVEL 4

0

0%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

521
37%
TOTAL TESTED: 1,401

LEVEL 1

280

20%

LEVEL 2

600

43%

LEVEL 3

386

28%

LEVEL 4

135

10%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

1
14%
TOTAL TESTED: 7

LEVEL 1

4

57%

LEVEL 2

2

29%

LEVEL 3

1

14%

LEVEL 4

0

0%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

77
50%
TOTAL TESTED: 155

LEVEL 1

19

12%

LEVEL 2

59

38%

LEVEL 3

53

34%

LEVEL 4

24

15%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

427
42%
TOTAL TESTED: 1,011

LEVEL 1

151

15%

LEVEL 2

433

43%

LEVEL 3

306

30%

LEVEL 4

121

12%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

9
39%
TOTAL TESTED: 23

LEVEL 1

6

26%

LEVEL 2

8

35%

LEVEL 3

7

30%

LEVEL 4

2

9%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

95
24%
TOTAL TESTED: 397

LEVEL 1

133

34%

LEVEL 2

169

43%

LEVEL 3

81

20%

LEVEL 4

14

4%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top