COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

PS 21 CRISPUS ATTUCKS

2019

KINGS COUNTY

2019

ALL STUDENTS

PROFICIENT

135
56%
TOTAL TESTED: 240

LEVEL 1

41

17%

LEVEL 2

64

27%

LEVEL 3

95

40%

LEVEL 4

40

17%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

68,999
50%
TOTAL TESTED: 137,447

LEVEL 1

30,519

22%

LEVEL 2

37,929

28%

LEVEL 3

41,138

30%

LEVEL 4

27,861

20%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

71
64%
TOTAL TESTED: 111

LEVEL 1

16

14%

LEVEL 2

24

22%

LEVEL 3

47

42%

LEVEL 4

24

22%

FEMALE

PROFICIENT

37,805
56%
TOTAL TESTED: 67,650

LEVEL 1

12,025

18%

LEVEL 2

17,820

26%

LEVEL 3

21,669

32%

LEVEL 4

16,136

24%

MALE

PROFICIENT

64
50%
TOTAL TESTED: 129

LEVEL 1

25

19%

LEVEL 2

40

31%

LEVEL 3

48

37%

LEVEL 4

16

12%

MALE

PROFICIENT

31,194
45%
TOTAL TESTED: 69,797

LEVEL 1

18,494

26%

LEVEL 2

20,109

29%

LEVEL 3

19,469

28%

LEVEL 4

11,725

17%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MULTIRACIAL

PROFICIENT

1,117
70%
TOTAL TESTED: 1,596

LEVEL 1

165

10%

LEVEL 2

314

20%

LEVEL 3

566

35%

LEVEL 4

551

35%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

472
45%
TOTAL TESTED: 1,055

LEVEL 1

265

25%

LEVEL 2

318

30%

LEVEL 3

280

27%

LEVEL 4

192

18%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

14,824
65%
TOTAL TESTED: 22,854

LEVEL 1

3,244

14%

LEVEL 2

4,786

21%

LEVEL 3

7,277

32%

LEVEL 4

7,547

33%

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

15,518
67%
TOTAL TESTED: 23,239

LEVEL 1

3,039

13%

LEVEL 2

4,682

20%

LEVEL 3

7,836

34%

LEVEL 4

7,682

33%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

118
57%
TOTAL TESTED: 208

LEVEL 1

35

17%

LEVEL 2

55

26%

LEVEL 3

81

39%

LEVEL 4

37

18%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

21,386
43%
TOTAL TESTED: 49,363

LEVEL 1

12,662

26%

LEVEL 2

15,315

31%

LEVEL 3

14,427

29%

LEVEL 4

6,959

14%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

14
58%
TOTAL TESTED: 24

LEVEL 1

4

17%

LEVEL 2

6

25%

LEVEL 3

11

46%

LEVEL 4

3

13%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

15,682
40%
TOTAL TESTED: 39,340

LEVEL 1

11,144

28%

LEVEL 2

12,514

32%

LEVEL 3

10,752

27%

LEVEL 4

4,930

13%

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

128
64%
TOTAL TESTED: 200

LEVEL 1

21

11%

LEVEL 2

51

26%

LEVEL 3

89

45%

LEVEL 4

39

20%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

63,759
58%
TOTAL TESTED: 109,380

LEVEL 1

16,408

15%

LEVEL 2

29,213

27%

LEVEL 3

37,082

34%

LEVEL 4

26,677

24%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

7
18%
TOTAL TESTED: 40

LEVEL 1

20

50%

LEVEL 2

13

33%

LEVEL 3

6

15%

LEVEL 4

1

3%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

5,240
19%
TOTAL TESTED: 28,067

LEVEL 1

14,111

50%

LEVEL 2

8,716

31%

LEVEL 3

4,056

14%

LEVEL 4

1,184

4%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

67,284
55%
TOTAL TESTED: 122,407

LEVEL 1

21,820

18%

LEVEL 2

33,303

27%

LEVEL 3

39,563

32%

LEVEL 4

27,721

23%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

1,715
11%
TOTAL TESTED: 15,040

LEVEL 1

8,699

58%

LEVEL 2

4,626

31%

LEVEL 3

1,575

10%

LEVEL 4

140

1%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

43
64%
TOTAL TESTED: 67

LEVEL 1

5

7%

LEVEL 2

19

28%

LEVEL 3

28

42%

LEVEL 4

15

22%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

22,157
69%
TOTAL TESTED: 32,253

LEVEL 1

3,582

11%

LEVEL 2

6,514

20%

LEVEL 3

11,242

35%

LEVEL 4

10,915

34%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

92
53%
TOTAL TESTED: 173

LEVEL 1

36

21%

LEVEL 2

45

26%

LEVEL 3

67

39%

LEVEL 4

25

14%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

46,842
45%
TOTAL TESTED: 105,194

LEVEL 1

26,937

26%

LEVEL 2

31,415

30%

LEVEL 3

29,896

28%

LEVEL 4

16,946

16%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENTS IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT HOMELESS

PROFICIENT

126
59%
TOTAL TESTED: 215

LEVEL 1

33

15%

LEVEL 2

56

26%

LEVEL 3

89

41%

LEVEL 4

37

17%

NOT HOMELESS

PROFICIENT

66,044
52%
TOTAL TESTED: 127,650

LEVEL 1

26,873

21%

LEVEL 2

34,733

27%

LEVEL 3

39,055

31%

LEVEL 4

26,989

21%

HOMELESS

PROFICIENT

9
36%
TOTAL TESTED: 25

LEVEL 1

8

32%

LEVEL 2

8

32%

LEVEL 3

6

24%

LEVEL 4

3

12%

HOMELESS

PROFICIENT

2,955
30%
TOTAL TESTED: 9,797

LEVEL 1

3,646

37%

LEVEL 2

3,196

33%

LEVEL 3

2,083

21%

LEVEL 4

872

9%

Top