COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

GOTHAM AVENUE SCHOOL

2015

ELMONT UFSD

2015

ALL STUDENTS

PROFICIENT

112
32%
TOTAL TESTED: 350

LEVEL 1

95

27%

LEVEL 2

143

41%

LEVEL 3

87

25%

LEVEL 4

25

7%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

776
38%
TOTAL TESTED: 2,023

LEVEL 1

469

23%

LEVEL 2

778

38%

LEVEL 3

558

28%

LEVEL 4

218

11%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

64
36%
TOTAL TESTED: 177

LEVEL 1

40

23%

LEVEL 2

73

41%

LEVEL 3

49

28%

LEVEL 4

15

8%

FEMALE

PROFICIENT

446
44%
TOTAL TESTED: 1,011

LEVEL 1

188

19%

LEVEL 2

377

37%

LEVEL 3

312

31%

LEVEL 4

134

13%

MALE

PROFICIENT

48
28%
TOTAL TESTED: 173

LEVEL 1

55

32%

LEVEL 2

70

40%

LEVEL 3

38

22%

LEVEL 4

10

6%

MALE

PROFICIENT

330
33%
TOTAL TESTED: 1,012

LEVEL 1

281

28%

LEVEL 2

401

40%

LEVEL 3

246

24%

LEVEL 4

84

8%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MULTIRACIAL

PROFICIENT

13
50%
TOTAL TESTED: 26

LEVEL 1

7

27%

LEVEL 2

6

23%

LEVEL 3

9

35%

LEVEL 4

4

15%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

12
34%
TOTAL TESTED: 35

LEVEL 1

6

17%

LEVEL 2

17

49%

LEVEL 3

10

29%

LEVEL 4

2

6%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

165
52%
TOTAL TESTED: 318

LEVEL 1

44

14%

LEVEL 2

109

34%

LEVEL 3

107

34%

LEVEL 4

58

18%

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

55
40%
TOTAL TESTED: 138

LEVEL 1

23

17%

LEVEL 2

60

43%

LEVEL 3

34

25%

LEVEL 4

21

15%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

75
38%
TOTAL TESTED: 198

LEVEL 1

49

25%

LEVEL 2

74

37%

LEVEL 3

57

29%

LEVEL 4

18

9%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

400
39%
TOTAL TESTED: 1,037

LEVEL 1

256

25%

LEVEL 2

381

37%

LEVEL 3

294

28%

LEVEL 4

106

10%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

20
19%
TOTAL TESTED: 106

LEVEL 1

38

36%

LEVEL 2

48

45%

LEVEL 3

17

16%

LEVEL 4

3

3%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

143
28%
TOTAL TESTED: 504

LEVEL 1

139

28%

LEVEL 2

222

44%

LEVEL 3

114

23%

LEVEL 4

29

6%

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

110
35%
TOTAL TESTED: 318

LEVEL 1

67

21%

LEVEL 2

141

44%

LEVEL 3

86

27%

LEVEL 4

24

8%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

766
43%
TOTAL TESTED: 1,790

LEVEL 1

293

16%

LEVEL 2

731

41%

LEVEL 3

550

31%

LEVEL 4

216

12%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

2
6%
TOTAL TESTED: 32

LEVEL 1

28

88%

LEVEL 2

2

6%

LEVEL 3

1

3%

LEVEL 4

1

3%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

10
4%
TOTAL TESTED: 233

LEVEL 1

176

76%

LEVEL 2

47

20%

LEVEL 3

8

3%

LEVEL 4

2

1%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

112
33%
TOTAL TESTED: 335

LEVEL 1

82

24%

LEVEL 2

141

42%

LEVEL 3

87

26%

LEVEL 4

25

7%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

775
40%
TOTAL TESTED: 1,951

LEVEL 1

422

22%

LEVEL 2

754

39%

LEVEL 3

557

29%

LEVEL 4

218

11%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 15

LEVEL 1

13

87%

LEVEL 2

2

13%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

1
1%
TOTAL TESTED: 72

LEVEL 1

47

65%

LEVEL 2

24

33%

LEVEL 3

1

1%

LEVEL 4

0

0%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

46
48%
TOTAL TESTED: 96

LEVEL 1

13

14%

LEVEL 2

37

39%

LEVEL 3

38

40%

LEVEL 4

8

8%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

369
50%
TOTAL TESTED: 745

LEVEL 1

107

14%

LEVEL 2

269

36%

LEVEL 3

249

33%

LEVEL 4

120

16%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

66
26%
TOTAL TESTED: 254

LEVEL 1

82

32%

LEVEL 2

106

42%

LEVEL 3

49

19%

LEVEL 4

17

7%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

407
32%
TOTAL TESTED: 1,278

LEVEL 1

362

28%

LEVEL 2

509

40%

LEVEL 3

309

24%

LEVEL 4

98

8%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top