COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

ARLINGTON CSD

2017

DUTCHESS COUNTY

2017

ALL STUDENTS

PROFICIENT

829
35%
TOTAL TESTED: 2,362

LEVEL 1

641

27%

LEVEL 2

892

38%

LEVEL 3

618

26%

LEVEL 4

211

9%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

4,311
36%
TOTAL TESTED: 11,892

LEVEL 1

3,381

28%

LEVEL 2

4,200

35%

LEVEL 3

3,039

26%

LEVEL 4

1,272

11%

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

495
43%
TOTAL TESTED: 1,156

LEVEL 1

242

21%

LEVEL 2

419

36%

LEVEL 3

348

30%

LEVEL 4

147

13%

FEMALE

PROFICIENT

2,497
43%
TOTAL TESTED: 5,789

LEVEL 1

1,285

22%

LEVEL 2

2,007

35%

LEVEL 3

1,702

29%

LEVEL 4

795

14%

MALE

PROFICIENT

334
28%
TOTAL TESTED: 1,206

LEVEL 1

399

33%

LEVEL 2

473

39%

LEVEL 3

270

22%

LEVEL 4

64

5%

MALE

PROFICIENT

1,814
30%
TOTAL TESTED: 6,103

LEVEL 1

2,096

34%

LEVEL 2

2,193

36%

LEVEL 3

1,337

22%

LEVEL 4

477

8%

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MULTIRACIAL

PROFICIENT

151
32%
TOTAL TESTED: 477

LEVEL 1

144

30%

LEVEL 2

182

38%

LEVEL 3

108

23%

LEVEL 4

43

9%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

2
25%
TOTAL TESTED: 8

LEVEL 1

3

38%

LEVEL 2

3

38%

LEVEL 3

2

25%

LEVEL 4

0

0%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

76
52%
TOTAL TESTED: 145

LEVEL 1

20

14%

LEVEL 2

49

34%

LEVEL 3

42

29%

LEVEL 4

34

23%

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

337
62%
TOTAL TESTED: 540

LEVEL 1

68

13%

LEVEL 2

135

25%

LEVEL 3

185

34%

LEVEL 4

152

28%

WHITE

PROFICIENT

574
38%
TOTAL TESTED: 1,494

LEVEL 1

367

25%

LEVEL 2

553

37%

LEVEL 3

435

29%

LEVEL 4

139

9%

WHITE

PROFICIENT

2,860
43%
TOTAL TESTED: 6,671

LEVEL 1

1,458

22%

LEVEL 2

2,353

35%

LEVEL 3

1,986

30%

LEVEL 4

874

13%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

39
18%
TOTAL TESTED: 211

LEVEL 1

86

41%

LEVEL 2

86

41%

LEVEL 3

30

14%

LEVEL 4

9

4%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

344
20%
TOTAL TESTED: 1,724

LEVEL 1

789

46%

LEVEL 2

591

34%

LEVEL 3

273

16%

LEVEL 4

71

4%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

99
24%
TOTAL TESTED: 415

LEVEL 1

148

36%

LEVEL 2

168

40%

LEVEL 3

78

19%

LEVEL 4

21

5%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

617
25%
TOTAL TESTED: 2,472

LEVEL 1

919

37%

LEVEL 2

936

38%

LEVEL 3

485

20%

LEVEL 4

132

5%

OTHER GROUPS

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

815
40%
TOTAL TESTED: 2,026

LEVEL 1

399

20%

LEVEL 2

812

40%

LEVEL 3

606

30%

LEVEL 4

209

10%

GENERAL-EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

4,241
42%
TOTAL TESTED: 10,152

LEVEL 1

2,097

21%

LEVEL 2

3,814

38%

LEVEL 3

2,977

29%

LEVEL 4

1,264

12%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

14
4%
TOTAL TESTED: 336

LEVEL 1

242

72%

LEVEL 2

80

24%

LEVEL 3

12

4%

LEVEL 4

2

1%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

70
4%
TOTAL TESTED: 1,740

LEVEL 1

1,284

74%

LEVEL 2

386

22%

LEVEL 3

62

4%

LEVEL 4

8

0%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

827
36%
TOTAL TESTED: 2,292

LEVEL 1

581

25%

LEVEL 2

884

39%

LEVEL 3

616

27%

LEVEL 4

211

9%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

4,301
37%
TOTAL TESTED: 11,476

LEVEL 1

3,067

27%

LEVEL 2

4,108

36%

LEVEL 3

3,029

26%

LEVEL 4

1,272

11%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

2
3%
TOTAL TESTED: 70

LEVEL 1

60

86%

LEVEL 2

8

11%

LEVEL 3

2

3%

LEVEL 4

0

0%

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

PROFICIENT

10
2%
TOTAL TESTED: 416

LEVEL 1

314

75%

LEVEL 2

92

22%

LEVEL 3

10

2%

LEVEL 4

0

0%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

686
43%
TOTAL TESTED: 1,589

LEVEL 1

330

21%

LEVEL 2

573

36%

LEVEL 3

500

31%

LEVEL 4

186

12%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

3,267
47%
TOTAL TESTED: 7,016

LEVEL 1

1,322

19%

LEVEL 2

2,427

35%

LEVEL 3

2,229

32%

LEVEL 4

1,038

15%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

143
18%
TOTAL TESTED: 773

LEVEL 1

311

40%

LEVEL 2

319

41%

LEVEL 3

118

15%

LEVEL 4

25

3%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

1,044
21%
TOTAL TESTED: 4,876

LEVEL 1

2,059

42%

LEVEL 2

1,773

36%

LEVEL 3

810

17%

LEVEL 4

234

5%

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

4,310
36%
TOTAL TESTED: 11,881

LEVEL 1

3,375

28%

LEVEL 2

4,196

35%

LEVEL 3

3,039

26%

LEVEL 4

1,271

11%

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

1
9%
TOTAL TESTED: 11

LEVEL 1

6

55%

LEVEL 2

4

36%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

1

9%

Top