Skip to Content
Main content

COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

KIPP ALBANY COMMUNITY CS

2014

KIPP CAPITAL REGION PUBLIC CS

2014

ALL STUDENTS

PROFICIENT

65
20%
TOTAL TESTED: 326

LEVEL 1

129

40%

LEVEL 2

132

40%

LEVEL 3

60

18%

LEVEL 4

5

2%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

41
23%
TOTAL TESTED: 176

LEVEL 1

66

38%

LEVEL 2

69

39%

LEVEL 3

39

22%

LEVEL 4

2

1%

FEMALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MALE

PROFICIENT

24
16%
TOTAL TESTED: 150

LEVEL 1

63

42%

LEVEL 2

63

42%

LEVEL 3

21

14%

LEVEL 4

3

2%

MALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

59
20%
TOTAL TESTED: 299

LEVEL 1

119

40%

LEVEL 2

121

40%

LEVEL 3

55

18%

LEVEL 4

4

1%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

4
18%
TOTAL TESTED: 22

LEVEL 1

8

36%

LEVEL 2

10

45%

LEVEL 3

3

14%

LEVEL 4

1

5%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

65
20%
TOTAL TESTED: 320

LEVEL 1

125

39%

LEVEL 2

130

41%

LEVEL 3

60

19%

LEVEL 4

5

2%

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 6

LEVEL 1

4

67%

LEVEL 2

2

33%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

11
34%
TOTAL TESTED: 32

LEVEL 1

10

31%

LEVEL 2

11

34%

LEVEL 3

11

34%

LEVEL 4

0

0%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

54
18%
TOTAL TESTED: 294

LEVEL 1

119

40%

LEVEL 2

121

41%

LEVEL 3

49

17%

LEVEL 4

5

2%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top