Skip to Content
Main content

COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

KIPP ALBANY COMMUNITY CS

2015

KIPP CAPITAL REGION PUBLIC CS

2015

ALL STUDENTS

PROFICIENT

61
16%
TOTAL TESTED: 387

LEVEL 1

169

44%

LEVEL 2

157

41%

LEVEL 3

48

12%

LEVEL 4

13

3%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

35
17%
TOTAL TESTED: 209

LEVEL 1

79

38%

LEVEL 2

95

45%

LEVEL 3

28

13%

LEVEL 4

7

3%

FEMALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MALE

PROFICIENT

26
15%
TOTAL TESTED: 178

LEVEL 1

90

51%

LEVEL 2

62

35%

LEVEL 3

20

11%

LEVEL 4

6

3%

MALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

57
16%
TOTAL TESTED: 357

LEVEL 1

154

43%

LEVEL 2

146

41%

LEVEL 3

46

13%

LEVEL 4

11

3%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

3
13%
TOTAL TESTED: 23

LEVEL 1

11

48%

LEVEL 2

9

39%

LEVEL 3

1

4%

LEVEL 4

2

9%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

61
16%
TOTAL TESTED: 375

LEVEL 1

159

42%

LEVEL 2

155

41%

LEVEL 3

48

13%

LEVEL 4

13

3%

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 12

LEVEL 1

10

83%

LEVEL 2

2

17%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

12
25%
TOTAL TESTED: 48

LEVEL 1

18

38%

LEVEL 2

18

38%

LEVEL 3

10

21%

LEVEL 4

2

4%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

49
14%
TOTAL TESTED: 339

LEVEL 1

151

45%

LEVEL 2

139

41%

LEVEL 3

38

11%

LEVEL 4

11

3%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top