Skip to Content
Main content

COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

KIPP ALBANY COMMUNITY CS

2017

KIPP CAPITAL REGION PUBLIC CS

2017

ALL STUDENTS

PROFICIENT

90
21%
TOTAL TESTED: 427

LEVEL 1

151

35%

LEVEL 2

186

44%

LEVEL 3

75

18%

LEVEL 4

15

4%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

45
22%
TOTAL TESTED: 202

LEVEL 1

67

33%

LEVEL 2

90

45%

LEVEL 3

35

17%

LEVEL 4

10

5%

FEMALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MALE

PROFICIENT

45
20%
TOTAL TESTED: 225

LEVEL 1

84

37%

LEVEL 2

96

43%

LEVEL 3

40

18%

LEVEL 4

5

2%

MALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

86
22%
TOTAL TESTED: 400

LEVEL 1

139

35%

LEVEL 2

175

44%

LEVEL 3

72

18%

LEVEL 4

14

4%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

2
10%
TOTAL TESTED: 21

LEVEL 1

12

57%

LEVEL 2

7

33%

LEVEL 3

1

5%

LEVEL 4

1

5%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

90
22%
TOTAL TESTED: 415

LEVEL 1

141

34%

LEVEL 2

184

44%

LEVEL 3

75

18%

LEVEL 4

15

4%

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 12

LEVEL 1

10

83%

LEVEL 2

2

17%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

90
21%
TOTAL TESTED: 421

LEVEL 1

146

35%

LEVEL 2

185

44%

LEVEL 3

75

18%

LEVEL 4

15

4%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 6

LEVEL 1

5

83%

LEVEL 2

1

17%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

20
35%
TOTAL TESTED: 57

LEVEL 1

14

25%

LEVEL 2

23

40%

LEVEL 3

15

26%

LEVEL 4

5

9%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

70
19%
TOTAL TESTED: 370

LEVEL 1

137

37%

LEVEL 2

163

44%

LEVEL 3

60

16%

LEVEL 4

10

3%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top