Skip to Content
Main content

COMPARING GRADES 3-8 ELA ASSESSMENT DATA

KIPP ALBANY COMMUNITY CS

2018

KIPP CAPITAL REGION PUBLIC CS

2018

ALL STUDENTS

PROFICIENT

129
31%
TOTAL TESTED: 414

LEVEL 1

108

26%

LEVEL 2

177

43%

LEVEL 3

103

25%

LEVEL 4

26

6%

ALL STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY GENDER

FEMALE

PROFICIENT

71
36%
TOTAL TESTED: 199

LEVEL 1

39

20%

LEVEL 2

89

45%

LEVEL 3

54

27%

LEVEL 4

17

9%

FEMALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MALE

PROFICIENT

58
27%
TOTAL TESTED: 215

LEVEL 1

69

32%

LEVEL 2

88

41%

LEVEL 3

49

23%

LEVEL 4

9

4%

MALE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BY ETHNICITY

MULTIRACIAL

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

MULTIRACIAL

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

0
TOTAL TESTED: 0

LEVEL 1

0

0%

LEVEL 2

0

0%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ASIAN OR NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

WHITE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

116
30%
TOTAL TESTED: 386

LEVEL 1

102

26%

LEVEL 2

168

44%

LEVEL 3

92

24%

LEVEL 4

24

6%

BLACK OR AFRICAN AMERICAN

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

6
33%
TOTAL TESTED: 18

LEVEL 1

6

33%

LEVEL 2

6

33%

LEVEL 3

6

33%

LEVEL 4

0

0%

HISPANIC OR LATINO

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

OTHER GROUPS

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

129
32%
TOTAL TESTED: 409

LEVEL 1

105

26%

LEVEL 2

175

43%

LEVEL 3

103

25%

LEVEL 4

26

6%

GENERAL EDUCATION STUDENTS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

0
0%
TOTAL TESTED: 5

LEVEL 1

3

60%

LEVEL 2

2

40%

LEVEL 3

0

0%

LEVEL 4

0

0%

STUDENTS WITH DISABILITIES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

128
31%
TOTAL TESTED: 407

LEVEL 1

103

25%

LEVEL 2

176

43%

LEVEL 3

102

25%

LEVEL 4

26

6%

NON-ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

1
14%
TOTAL TESTED: 7

LEVEL 1

5

71%

LEVEL 2

1

14%

LEVEL 3

1

14%

LEVEL 4

0

0%

ENGLISH LANGUAGE LEARNER

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

23
47%
TOTAL TESTED: 49

LEVEL 1

6

12%

LEVEL 2

20

41%

LEVEL 3

14

29%

LEVEL 4

9

18%

NOT ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

106
29%
TOTAL TESTED: 365

LEVEL 1

102

28%

LEVEL 2

157

43%

LEVEL 3

89

24%

LEVEL 4

17

5%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

MIGRANT

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

IN FOSTER CARE

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENT NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENT NOT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

PARENT IN ARMED FORCES

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

NOT HOMELESS

PROFICIENT

127
32%
TOTAL TESTED: 402

LEVEL 1

101

25%

LEVEL 2

174

43%

LEVEL 3

101

25%

LEVEL 4

26

6%

NOT HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

HOMELESS

PROFICIENT

2
17%
TOTAL TESTED: 12

LEVEL 1

7

58%

LEVEL 2

3

25%

LEVEL 3

2

17%

LEVEL 4

0

0%

HOMELESS

PROFICIENT

TOTAL TESTED: —

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Top